Gmina Ciężkowice otrzymała 4 miliony złotych wsparcia z rządowego wsparcia funduszu inicjatyw lokalnych 1,2 na budowę kompleksu boisk przy SP w Jastrzębia nr 1, 800 tysięcy na remont amfiteatry w Ciężkowicach i 2 miliony na wykonanie odwiertu poszukiwawczego wod mineralnych w okolicach w Ciężkowic.

Dzięki wsparciu rządowemu uda się zrealizować bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

Należy dodać, że to już kolejna pomoc w ostatnich miesiącach w sumie gmina Ciężkowice otrzymała wsparcie rządowe w wysokości ponad 10 milionów.

4 miliony złotych wsparcia z rządowego wsparcia funduszu inicjatyw lokalnych