W dniu 16 04 2021r w szkole nr1 w Jastrzębi zastała podpisana umowa na wykonanie kompleksu boisk sportowych przy tej szkole. Inwestycja jest od dawna oczekiwana w tej szkole a można ją realizować dzięki sfinansowaniu w całości przez, dotacje z ministerstwa, sportu 550 tysięcy i z dofinansowania funduszu inwestycji lokalnych (trzecia tarcza) 1.2 milion zł. Oprócz boisk ma powstać jeszcze w ramach wspomnianego projektu plac zabaw mała architektura instalacja fotowoltaiczna oraz oświetlenie. Z boisk i urządzeń sportowych będą mogli korzystać mieszkańcy Jastrzębi. W podpisaniu umowy udział wzięli wykonawcy wyłonieni w przetargu burmistrz Stanisław Krawiec, Skarbnik Gminy Dorota Popiela., przewodniczący RM Michał Koralik, dyrektor SP nr 1 w Jastrzębi Danuta Gargas, sołtys i radna Maria Haraf, i radny Jurkiewicz Zbigniew.

Podpisanie umowy na wykonanie kompleksu boisk sportowych przy Szkole nr 1 w Jastrzębi