W dniu 15 maja w Cieżkowicach z roboczą wizytą przebywał Wojewoda małopolski Pan Łukasz Kmita. Celem wizyty było zapoznanie się z realizacją inwestycji w ramach pomocy rządowej.

Wojewoda zapoznał się z realizacją parku zdrojowego. Pan Dariusz Zięcina inspektor do spraw inwestycji zapoznał Pana Wojewodę z pozostałymi inwestycjami, które gmina Ciężkowice realizuje dzięki pomocy rządowej takie jak:

– budowa kompleksu sportowego przy SP nr1 w Jastrzębiej;

– remontem amfiteatru w Cieżkowicach;

– kompleksowym remontem SP w Bruśniku;

– wykonaniem odwiertu wód mineralnych;

– budową Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

W imieniu samorządu bardzo dziękujemy Panu Wojewodzie za wizytę i wiele pochlebnych słów pod adresem samorządu Ciężkowic.

Robocza wizyta Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity.