W dniu 10 maja odbyła się 28 sesja RM 8 kadencji w Ciężkowicach. Radni podjęli decyzje o podziale wolnych środków z przeznaczeniem na bardzo potrzebne i od dawna wnioskowane przez mieszkańców inwestycje. I tak:

• 304 750 złotych z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Bruśniku;

• 80000 zwiększenie środków ba zimowe utrzymanie dróg;

• 20000 na zakup przystanków autobusowych;

• 200000 na modernizacje dróg gminnych;

• 100000 zł na budowę miejsc postojowych w Ciężkowicach;

• 240000 zł na funkcjonowanie Parku Zdrojowego;

• 30000 zł na regulacje stanu prawnego dróg gminnych;

• 200000zl na modernizacje amfiteatru w Ciężkowicach;

• remontem obiektów oświatowych w Falkowej 100000 zł, w Zborowicach 30000 zł;

• 25000 zł na opracowanie dokumentacji rozbudowy SP w Siekierczynie;

• 20000 zł wkład własny na remont stołówki SP Jastrzębi nr 2;

• rozbudowa oświetlenia ulicznego 50000 zł;

• 250000 zł na budowę boiska w SP Jastrzębi nr 2 ;

• 14 000 zł na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w Bogoniowicach; Myślę ze mieszkańcy z radością przyjmą te informacje.

Z 28 sesji RM 8 kadencji w Ciężkowicach