Rada Miejska w Ciężkowicach przyjęła program wsparcia edukacji uzdolnionej młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ciężkowice.Przyjęcie tej uchwały otworzyło drogę do podjęcia kolejnych uchwał o :

• stypendiach naukowych,

• stypendiach artystycznych,

• stypendiach sportowych,

• jak również o przyznawaniu nagród „Sportowiec roku” i „Zasłużony trener” .

Źródłem finansowania stypendiów i wyróżnień jest budżet gminy.

Wszystkich zainteresowanych odsyłam do BIP Gminy Ciężkowice gdzie są opublikowane uchwały oraz zasady przyznawania stypendium i wyróżnień.

Wsparcie edukacji uzdolnionej młodzieży